wiki:WikiStart

Linux Kullanıcıları Derneği'nin öncelikle kendi gereksinimlerini karşılamak için geliştirdiği Üye Yazılımı'nın web sitesine hoş geldiniz.

E-posta Listeleri

 •  uyeyazilimi : Üye yazılımının geliştirilmesi ile ilgili tüm yazışmaların gerçekleştiği e-posta listesi. Tüm teknik tartışmaların geçtiği, kararların alındığı liste.
 •  uyeyazilimi-commits : Kaynak kodlardan yapılan değişiklerin (SVN) bildirimlerinin e-posta ile gönderildiği, salt-okunur duyuru listesi.
 •  uyeyazilimi-trac : İş takip sistemine girilen işler/yorumlar ve web sayfasında yapılan değişikliklerin bildirimlerinin e-posta ile gönderildiği, salt-okunur duyuru listesi.

Kaynak Kodları

 • trunk: Cake/PHP/MySQL ile yazılan, henüz özellikleri tamamlanmamış olan gelecek 3.x sürümü
 • branches: Birbirinden bağımsız paralel olarak geliştirilen, farklı yerlerde kullanılan üye yazılımının farklı parçaları.
  • uyeyazilimi-2.1: Üye yazılımının aktif olarak kullanılan, PHP/MySQL ile geliştirilmiş 2.1 sürümü. "uye" dizini,  https://uye.lkd.org.tr/ adresinin kökünde tüm dernek üyelerinin ulaşabildiği bir biçimde kullanılırken; "admin" dizini IP/kullanıcı kısıtlı erişim olan bir alanda yönetim paneli olarak kullanılıyor.
  • vpos: Kredi kartı ile Linux Kullanıcıları Derneği'ne bağış yapılması için  https://uye.lkd.org.tr/odeme/ adresinde kullanılıyor.
  • parola: Üye yazılımının 3.x sürümünün sadece parola hatırlatma/oluşturma arayüzü --  https://uye.lkd.org.tr/parola/ adresinde kullanılıyor.
  • postfix: Postfix'te bulunan forwardings tablosunu düzenlemek için basit bir arayüz. Kullanıcı kısıtlı erişim olan idari alanda kullanılıyor.
  • kde-plasmoid: KDE4 masaüstü için dernek üyelerinin kendi bilgilerini görebilecekleri bir plasmoid (plasma programcığı).
  • web_dugmesi: Dernek üyelerinin kendi kişisel web sayfalarına koyabilecekleri LKD üyesi olduklarını belirtir, üzerlerinde üye numaraları yazan web düğmeleri üreten uygulama.  https://uye.lkd.org.tr/web_dugmesi/ adresinde kullanılıyor.
 • tags: İşaretlenmiş sürümler.
 • playground: Henüz tamamlanmamış, üzerinde oynanan çeşitli kod parçacıkları.

Çeşitli Dokümanlar

Üye Yazılımı Gereksinimleri

Tarihçe

Linux Kullanıcıları Derneği'nin tüzel bir kişilik kazanmasının ardından kısa bir süre sonra üye sayısının artmasıyla beraber üye bilgilerinin tutulabilmesi, üyelerin değişen iletişim bilgilerini güncelleyebilmeleri ve aidat durumlarını görebilmeleri için bir üye yazılımı gereksinimi ortaya çıktı.

İlk bu işe girişen üyelerimizden Enver Altın oldu. 2002 yılında PHP/Postgresql ile bir yazılım geliştirdi. Kayıtlar bu yazılımla tutulmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde yazılım yetersiz kalmaya başladığında Enver yeterli vakit ayıramaz hale geldiğinden proje durma noktasına geldi. Artan gereksinimler yazılımın mevcut hali ile kullanılmasını çok zor hale getirdi. Yazılımın o halinin kaynak kodu şu anda elde bulunmuyor.

Üye veritabanı yazılımına el atan ikinci üye R. Tolga Korkunçkaya oldu. 2004 yılında eski yazılıma ek yapmak yerine PHP/MySQL ile yeni bir yazılım geliştirdi (2.x sürümü), veritabanı bilgilerini aktardı. Yazılım aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tolga da zaman ayıramamaya başladığında; yazılımının temel koduna dokunmadan, diğer dernek üyeleri tarafından ek modüller geliştirildi. Postfix (e-posta yönlendirmeleri) ve Apache/htaccess (intranet erişimleri) entegrasyonları, Mailman entegrasyonunu yapıldı. Raporlama bölümleri eklendi, aidat hesapları ve karşılaşılan çeşitli hatalar düzeltildi. Apache/htaccess erişimlerinin tutulduğu veritabanı sistemi için bir web arayüzü geliştirildi.

2008 Temmuz'unda Burak Usgurlu, Koray Toksöz ve Bahri Meriç Canlı'dan oluşan üç kişilik bir ekip PHP/MySQL ile Cake framework'ünü kullanarak üye yazılımının sıfırdan yazılan 3.x geliştirme sürümü üzerinde çalışmaya başladı. Eş zamanlı olarak, aktif kullanılan 2.x sürümü üzerinde de günlük gereksinimler doğrultusunda geliştirme yapılmasına devam ediliyor.

Kamp 2012

Kamp 2012