source: branches/web_dugmesi @ 87

Name Size Rev Age Author Last Change
../
css 86   10 years doruk.fisek uye numarasini sorma, o bilgi elimizde var artik --> http dogrulamasindan …
fonts 85   10 years doruk.fisek Uyelerin uzerinde numaralari yazan web dugmeleri uretir Melih Tasdizen …
img 85   10 years doruk.fisek Uyelerin uzerinde numaralari yazan web dugmeleri uretir Melih Tasdizen …
index.php 1.2 KB 87   10 years doruk.fisek hiss... yine turkce karakter unuttum
yaz.php 1.1 KB 85   10 years doruk.fisek Uyelerin uzerinde numaralari yazan web dugmeleri uretir Melih Tasdizen …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.