Tüm İşler, Bileşene Göre Sıralı (23 matches)

Üye yazılımıyla ilgili açılmış işlerin tümünü bu listede bulabilirsiniz. Üye yazılımının geliştirilmesine katkıda bulunmak için bu listedeki işlere yardımcı olabilirsiniz.

Listedeki işlerin üzerine tıklayarak daha fazla detay görebilir, bilgi almak için yorum ekleyebilirsiniz.

Bir işi yapmaya veya yapılmasını sağlamaya karar verdiyseniz, lütfen "Action" kısmından "Accept" seçeneğini seçerek işi üstlendiğinizi belirtin.

İş takip sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için "İş Takip Sistemi Kullanımı" sayfasından faydalanabilirsiniz.

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Component: Diğer (1 match)

Ticket Summary Status Owner Type Priority
#6 Üye Kolaylığı Sağlayacak Firmalara Basit Bir Web Arayüzü Sağlanması assigned ozgur.kuru Kalkındırma Büyük

Component: Üye Yazılımı 2.x (17 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority
#23 MySQL'e gönderilen, kullanıcı kaynaklı değişkenlerin filtrelenmesi new Arıza Büyük
#32 Ödemeler listesinde arama çalışmıyor new Arıza Büyük
#36 Verilerde değişiklik yapılan işlemlerle ilgili loglama new Kalkındırma Büyük
#38 Yeni üye eklendiğinde uyeyazilimi.linux.org.tr + pardus.linux.org.tr Trac'larina da e-posta bilgisi eklenmesi new Kalkındırma Büyük
#24 rapor_* dosyalarının tek bir dosyada birleştirilmesi new Kalkındırma Küçük
#26 Ödeme yollarının sadeleştirilmesi / farklı bankaların seçilebilmesi new Kalkındırma Küçük
#27 Ödeme listeleme sayfasına "Tür" yerine "Ödeme Yolu" yerleştirilmesi new Kalkındırma Küçük
#28 Ödeme listesindeki "Bugüne Kadar Ödenen Toplam Aidat" her zaman doğru hesaplamıyor new Arıza Küçük
#29 Sayfa başlıklarının düzenlenmesi new Kalkındırma Küçük
#30 Ödeme görünüm sayfasında, eğer ödemeye ekli bir makbuz yoksa makbuz kolonunun gösterilmemesi new Kalkındırma Küçük
#33 Kişiye özel ödeme görünüm sayfasında iyileştirme new Kalkındırma Küçük
#34 Tekil ödeme gösteriminde iyileştirmeler new Arıza Küçük
#35 Üyeler listesinde simge isimleri kolon başında yazarken, ödemeler listesinde yazmıyor new Arıza Küçük
#15 Üyelikten ayrılma durumunda Trac'ta ilgili yerlerde bunun belirtilmesi new Kalkındırma Önemsiz
#18 Mailman'in özel liste arşivlerine girişte üye yazılımındaki parolaları kullanması new Kalkındırma Önemsiz
#25 Ödemelerden "tür" kolonunun kaldırılması new Kalkındırma Önemsiz
#31 Ödeme ekleme/düzenleme sayfa görünümünde karşısı boş "id" kolonunun kaldırılması new Arıza Önemsiz

Component: VPOS (2 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority
#39 Chrome ile kredi kartı ödeme sayfasına girmeye çalışınca parola soruyor new Arıza Büyük
#2 Vpos ödeme sisteminin üye sistemine entegre edilmesi new Kalkındırma Küçük

Component: Web Sitesi (3 matches)

Ticket Summary Status Owner Type Priority
#12 Üye yazılımı ne işe yarar belgesinin güncellenmesi accepted umit.burak.usgurlu Arıza Büyük
#22 KDE4 Plasmoid'i hakkında bilgi verici bir wiki sayfası hazırlanması new efe.ciftci Kalkındırma Küçük
#1 Web sitesi için bir başlık resmi hazırlanması new Kalkındırma Önemsiz
Note: See TracQuery for help on using queries.