Changes between Version 6 and Version 7 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
07/01/12 18:43:01 (6 years ago)
Author:
umit.burak.usgurlu
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v6 v7  
  2323= Tarihçe = 
  2424Linux Kullanıcıları Derneği'nin tüzel bir kişilik kazanmasının ardından kısa bir süre sonra üye sayısının artmasıyla beraber üye bilgilerinin tutulabilmesi, üyelerin değişen iletişim bilgilerini güncelleyebilmeleri ve aidat durumlarını görebilmeleri için bir üye yazılımı gereksinimi ortaya çıktı.[[BR]][[BR]]İlk bu işe girişen üyelerimizden Enver Altın oldu. 2002 yılında PHP/Postgresql ile bir yazılım geliştirdi. Kayıtlar bu yazılımla tutulmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde yazılım yetersiz kalmaya başladığında Enver yeterli vakit ayıramaz hale geldiğinden proje durma noktasına geldi. Artan gereksinimler yazılımın mevcut hali ile kullanılmasını çok zor hale getirdi. Yazılımın o halinin kaynak kodu şu anda elde bulunmuyor.[[BR]][[BR]]Üye veritabanı yazılımına el atan ikinci üye R. Tolga Korkunçkaya oldu. 2004 yılında eski yazılıma ek yapmak yerine PHP/MySQL ile yeni bir yazılım geliştirdi (2.x sürümü), veritabanı bilgilerini aktardı. Yazılım aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tolga da zaman ayıramamaya başladığında; yazılımının temel koduna dokunmadan, diğer dernek üyeleri tarafından ek modüller geliştirildi. Postfix (e-posta yönlendirmeleri) ve Apache/htaccess (intranet erişimleri) entegrasyonları, Mailman entegrasyonunu yapıldı. Raporlama bölümleri eklendi, aidat hesapları ve karşılaşılan çeşitli hatalar düzeltildi. Apache/htaccess erişimlerinin tutulduğu veritabanı sistemi için bir web arayüzü geliştirildi.[[BR]][[BR]]2008 Temmuz'unda Burak Usgurlu, Koray Toksöz ve Bahri Meriç Canlı'dan oluşan üç kişilik bir ekip PHP/MySQL ile Cake framework'ünü kullanarak üye yazılımının sıfırdan yazılan 3.x geliştirme sürümü üzerinde çalışmaya başladı. Eş zamanlı olarak, aktif kullanılan 2.x sürümü üzerinde de günlük gereksinimler doğrultusunda geliştirme yapılmasına devam ediliyor. 
   25 
   26== Kamp 2012 == 
   27[wiki:"Kamp 2012" Kamp 2012]